|
ثبت نام
همین امروز تماس بگیرید

0919 - 090 - 2545

مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل
شنبه, 17 تیر 1391
نوشته شده توسط Administrator   

جهت دریافت پرسش نامه با ایمیل یا همراه مدیریت تماس حاصل فرمایید.


پرسشنامه ها به سه دسته اگاهی سنجی ،نگرش سنجی ورفتار سنجی تقسیم می گردند.برای استاندارد نمودن پرسشنامه های اگاهی سنجی معمولا از ضریب دشواری وضریب تمیز استفاده می شود که در SPSS فضای خاصی برای اجرای این دستور پیش بینی نشده است.اما جهت استاندارد کردن پرسشنامه های رفتار سنجی نیز متدولوژی های خاصی همچون مقایسه رفتار اظهار شده افراد مورد پژوهش با رفتار واقعی ایشان وجود دارد که توضیح ان در راستای اهداف این کتاب نیست.اماتوسط نرم افزار SPSS می توان از بین سوالات بانک سوال در یک نگرش سنجی به انتخاب بهترین سوالات پرداخت.به گونه ای که سوالاتی که دارای بیشترین اعتبار وپایانی هستند انتخاب شوند.

برای طراحی یک پرسشنامه استاندارد ابتدا باید نمودار درختی مسایل مربوط به ان را رسم نمود وسپس نمودار درختی را از ریشه به ساقه امتیازگذاری کرد.بعد از ان باید برای هریک از شاخه های انتهایی تعدادی (بین 10-5)سوال طراحی نمود ودر یک حجم کوچک ازجامعه هدف مثلا حداکثر30نفره پخش وپاسخ هارا وارد نرم افزار SPSSکرد.اکثرمحققین درنگرش سنجی از روش لیکرت پنج گزینه ای استفاده می نمایند.به دو سوال زیر در خصوص نگرش افراد به رفتار پرستاران یک بیمارستان توجه نمایید.

1-پرستاران این بیمارستان واقعا مهربان هستند.

2-پرستاران این بیمارستان بسیار بی ادب هستند.

توجه نمایید که دو سوال فوق به دلیل قصد اموزشی نحوه ورود اطلاعات به نرم افزار طرح گردیده وکاملا تکنیکی نیستند.درسوال اول اگرکسی گزینه کاملا موافقم را انتخاب کند دارای نگرش بسیارمثبتی نسبت به رفتار پرستاران بیمارستان است لذا برای ورود جواب ها می توان به ترتیب به کاملا مخالفم کد یک،مخالفم کد دو،بی نظرکد سه،موافقم کد چهار وکاملا موافقم کد پنج اختصاص داد.اما با کمی دقت متوجه خواهید شد که چنانچه فردی درسوال دوم گزینه کاملا موافقم را انتخاب نماید نگرش به شدت منفی واگر گزینه کاملا مخالفم راانتخاب کندنگرش به شدت مثبت به رفتار پرستاران بیمارستان دارد.لذا در سوال دوم می بایست به گزینه های کاملا مخالفم کد پنج،مخالفم کد چهار،بی نظرکد سه،موافقم کد دو وکاملا موافقم کد یک داده شود.

توجه کنید که در روش لیکرت بااختصاص دادن این کد ها به گزینه ها سعی در کمی نمودن نگرش افراد به موضوع مورد سنجش وجود دارد.حال انکه ارزش عددی کاملا موافقم وهمین طور سایر گزینه ها (به جز بی نظر که همیشه 3است)،در سوالاتی که نگرش منفی یامثبت را می سنجند متفاوت خواهد بود.لذا محققین یا می بایست در هنگام ورود اطلاعات به نرم افزار SPSSبه این موضوع توجه داشته باشند که این کار با توجه به اینکه معمولا بانک سوالات دارای تعداد زیادی سوال است وبه خاطر سپاری منفی یا مثبت بودن هر سوال بعضا وقت گیر وسخت می باشد،غیر ممکن می گردد بلکه توصیه می شود ابتدا با یک روش مشابه مثلا کاملا مخالفم کد یک تا کاملا موافقم کد پنج تمامی سوالات وارد گردند سپس با استفاده از دستور Recode (که در فصل دوم از بخش دوم توضیح داده شده است)کد سوالات منفی را بر عکس نموده وسپس انالیز انجام دهید.خاطر نشان می گردد که در صورت عدم اصلاح ارزش گزینه ها برای سوالات منفی نتایج بدست امده برای انتخاب بهترین سوالات مدخوش می باشد.حال برای انتخاب بهترین سوالات می بایست سوالاتی را که در خصوص هریک از شاخه های انتهایی نمودار درختی می باشند،انتخاب نموده وانالیزهای زیر را برای هریک ازشاخه ها جداگانه انجام داد.

در لوح فشرده ضمیمه کتاب فایلی به نام questionnaire.sav وجود دارد که شامل پاسخ هشت سوال باطیف لیکرت پنج گزینه ای(باگزینه بی نظر برابر3)می باشد که اصلاح کدها براساس نگرش مثبت ومنفی نیز برروی ان انجام شده است.لازم به ذکراست که کلیه این 8سوال درخصوص یک شاخه نمودار درختی مربوط به نگرش سنجش بیماران در خصوص پرستاران می باشد.حال محقق قصد دارد از بین این 8 سوال باتوجه به امتیاز اخذ شده ،نگرش درمورد رفتار موجه پرستاران که 15نمره دارد،3 سوال(زیرا هر سوال حد اکثر5امتیاز می گیرد)را بر گزیند.برای این کار ابتدا اعتبار سوالات وسپس پایایی ان ها مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

برگرفته از کتاب ....... دکتر علی چهریی

((لیست پرسشنامه ها و چک لیست های آماده ))

v بررسی جنگ نرم باتاکید برنقش رسانه های ارتباط جمعی

v شناسایی زمینه ها وظرفیت های مشاغل خانگی درنقاط شهری استان مرکزی طراحی شده وهدف آن بررسی مسایل،مشکلات وپتانسیل های مشاغل خانگی وراهکارهای کمک به فعالان این بخش

v بیگانگی ازکار درساختار نظام اداری ایران

v پرسشنامه میزان پیچید گی ساختارسازمان

v جمع آوری یافته های مربوط به سیربالینی واطلاعات دموگرافیک بیماران مبتلابه ام اس

v پرسشنامه سلامت عمومی

v هوش آزمای نوید

v هوش هیجانی

v نحوه گذاران اوقات فراغت وعلایق وسلایق جوانان

v به منظور تعیین سبک رهبری وارتباط آن بارضایت شغلی

v فرم پرسشنامه بیماران مراجعه کننده باشکایت فارنژیت درطرح تحقیقاتی ارزیابی وطرح کیت ASOT

v پرسشنامه بیماران IDU دربیمارستان ولی عصر(عج)

v پرسشنامه(B.D.I)

v فرم جامع اطلاعات بیماران مبتلا به سنگ کلیه

فرم جمع آوری اطلاعات تاثیر روزه داری در بارداری

v

 

ما اینجا هستیم

info@amarspss.ir

تلفکس :2248799-0861